© Copyright Gamers Nutrition AB 

Follow us

  • Black Google+ Icon
  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon

Org: 556938-4042

Returns & More

We use 14 day retailers in the shopping cart after the item has been received.

You have the right to open packages and check your ordered goods 

but not the packaging itself which must be unbroken.

Repayment is based on the price of the product.

The customer is responsible for the return shipping.

If you want to change items of the same type, for example, change the size of clothing,

The customer will be charged for return shipping and shipping will be returned by

the new product, regardless of whether the order number exceeds freight freight or not.

NOTE. Do not return to postage.

 

In case of damage


In case of damage, this must be notified immediately to the place of delivery.

Unpatched goods In case of unloaded goods, the customer is charged 200: -,

regardless of whether the value exceeds the freight limit or not.

 

complaint
If you find that something is wrong with your delivery,

please contact us within 8 days of receipt of the item.

 

Order limits 100: -
Orders we value below 100: we can not expedite.

Shipping & Terms

All prices are ink. VAT. The prices in the internet shop only apply to purchases on the Internet,

For the current price in your store, contact the respective store.

Some offers in stores can be found under our stores and choose city.

We reserve ourselves for any errors in the pricing.

In case of error, the customer is informed of any price changes before the order is shipped.

Delivery
We ship to the nearest delivery point to the address you have specified.

In case of damage
In case of damage, this must be notified immediately to the place of delivery.

Certificate
You must be 18 years or alternatively have the guardian's approval to purchase food supplements.

We receive the right to refuse orders made by persons below

18 years if the guardian's approval is missing

Shipping Price / Frakt Pris

 Sweden/Sverige

Weight / Vikt

0 - 4kg

4 - 5kg

5 - 10kg

10 - 15kg

15kg+

Price / Pris

55kr

59kr

65kr

77kr

89kr

Frakt & Villkor

Alla priser är ink. MOMS. Priserna i internetbutiken gäller endast via internet

 

För aktuellt pris i din butik, kontakta respektive butik.

Vissa erbjudanden i butiker finns under våra butiker och välj stad.

Vi reserverar oss för eventuella fel i prissättningen.

I händelse av fel informeras kunden om eventuella prisändringar innan beställningen skickas.

 

Leverans
Vi skickar till närmaste leveransplats till den adress du har angett.

 

Vid skada
Vid skada måste detta meddelas omedelbart till leveransplatsen.

Certifikat
Du måste vara 18 år eller alternativt få vårdnadshavarens godkännande att köpa kosttillskott.

 

Vi får rätt att vägra beställningar gjorda av personer nedan

18 år om vårdnadshavarens godkännande saknas

Returer


Vi tillämpar 14 dagars returrätt på obruten förpackning efter det att varorna är mottagna. Du har rätt att öppna paketet och kontrollera dina beställda varor men ej själva förpackningen som måste vara obruten. Återbetalning sker härvid av varans pris. Kunden svarar för returfrakten. 

Önskas byte av vara av samma typ, till exempel byte av storlek på kläder, debiteras kunden för returfrakt samt frakt tillbaks av den nya varan oavsett om ordersumman överskrider fraktfrigräns eller ej. 

 


OBS. Returnera inte mot postförskott. Kontakta oss innan du returnerar varan.

Vid skada
Vid skada ska detta anmälas omgående till utlämningsstället.

Ej uthämtade varor


Vid ej uthämtade varor debiteras kunden 200:-, detta oavsett om ordervärde överskrider fri fraktgräns eller ej.

Reklamation
Upptäcker du att någonting är felaktigt med din leverans ber vi dig kontakta oss inom 8 dagar efter att du mottagit varan.

 

Ordergräns 100:-
Beställningar där värdet understiger 100:- kan vi ej expediera.

SHIPPING & TERMS